Monthly Archives : April 2019

CHECKLIST DUE DILIGENCE DATA ROOM | Intralinks login

Een Due Diligence Data Room is de gelegenheid waar jouw bedrijf kopieën plaatst betreffende de financiële, juridische plus zakelijke documenten die het geschiedenis plus toekomst met het bedrijf bepalen, zodat potentiële beleggers kunnen inschatten voordat ze een formeel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte zijn toegankelijk aan potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door het verkoper plus na ondertekening van dezelfde Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die het verkoper vertegenwoordigt, is aansprakelijk voor u identificeren met levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot de gegevens betreffende de data van de due diligence-gegevens. Er is twee soorten Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms plus Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s plus Con’s met beide type dataruimtes bestaan te tegenkomen op het pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De volgende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die zijn samengesteld uit vele jaren betreffende M & A-projecten. Alhoewel dit een van de meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is die gratis met internet beschikbaar voor de klanten zijn, dienen u uw advocaat plus investeringsbank raadplegen, omdat ze waarschijnlijk een paar aanvullende suggesties willen hebben.

vdr providers

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Dataroomservices

  • Een lijst van elke directe alsof indirecte dochteronderneming van een Vennootschap.
  • Kapitalisatie van een Vennootschap dat het hoeveelheid intralinks data room geautoriseerde aandelen van iedere klasse ofwel serie van aandelenkapitaal, de aantal uitgegeven en uitstaande aandelen betreffende dergelijke aandelen en de recordbezitters met dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van het bedrijf, ofwel artikelen met organisatie plus operationele overeenstemming die van kracht bestaan.
  • Notulen van de vergaderingen van het aandeelhouders ofwel leden van de Vennootschap, de raad van bestuur of een comité daarvan, gedurende het laatste 3 jaar.
  • Alle overeenkomsten onder aandeelhouders alsof leden van de Vennootschap met betrekking tot management, eigendom ofwel zeggenschap over de Vennootschap.
  • Alle documenten die bestaan aangegaan met betrekking tot of verband houdend met voorafgaande financieringen of aandelenemissies van een Onderneming, inclusief, maar niet beperkt tot, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen ofwel tussen het Vennootschap plus de bestuurders of functionarissen van de Vennootschap met betrekking tot schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen of voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen en andere voorraadadministratie van een onderneming.
  • Beslist lijst aan opties, inkooprechten en warrants uitgegeven maar door het bedrijf aan vermelding betreffende de gegevens van een houder, de aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, een optie ofwel aankoopprijs plus de positie van een houder bij het Bedrijf, samen bij kopieën van optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met het locaties van alle terreinen, gebouwen en andere verbeteringen die is gehuurd of eigendom is van u bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie betreffende het bedrijf. De stijgende populariteit van virtuele dataruimten heeft geleid tot een toename betreffende het aantal leveranciers betreffende virtuele dataroom, wat betekent dat VDR’s niet moeilijk te vinden zijn. Echter de uitgebreide reeks opties kan leiden tot meer verwarring en onzekerheid aangaande de vraag of u de onbesproken VDR kiest voor uw bedrijf. Om ervoor bij zorgen dat u volkomen vertrouwen hebt in de VDR van uw handelsbedrijf en volkomen gebruik kunt maken van de voordelen die de biedt. Virtuele dataruimten is een integraal onderdeel terechtkomen van M & A-transacties, omdat bureaus vinden dat hun steeds groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op dezelfde manier die tijd bespaart, de efficiëntie verbetert en de beveiliging verbetert. Vanaf de introductie tien jaar geleden, beschikken over virtuele dataruimten moeizame en papierzware due diligence processen vervangen, wat vaak resulteerde in hogere waarderingen en kortere dealcycli.